Situations cocasses !

 Những nụ hôn « bá thở ».

 

 

 

 Này hai ta cùng hô hấp nhân tạo.

 

 

 Dân yêu công nghệ thì phải thế này.

 

 

 

 E ấp trên tàu điện.

 

 

 Voi trồng chuối, cảnh này không phải ai muốn cũng nhìn thấy được.

 

 

 

 Ai dũng cảm hơn ai ?

 

 

 

 Tình yêu lên ngôi.

 

 

 

 Khiên chắn thủ công.

 

 Ông bố của năm 2012.

 

 Tưởng rằng chanh cũng ngọt như kẹo.

 

 

 Cách thể hiện tình cảm kiểu độc.

I want to eat you, baby

 

 

 Có người sắp chết chìm, mà safety guard vẫn lo nhìn gái.

 

 

 

 Kiểu đánh cầu lông ở chiến trường.

Cầu lông hay lựu đạn vậy hà ?

 

 

 Mũ an toàn tiện dụng

 

 

 

 Tinh thần hiếu học đặt lên hàng đầu.

 

 

Thơm ngon tới hạt cuối cùng.